Privacyverklaring De Happy Roedel

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In Nederland geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer. Dit omdat voormalige privacywetgeving per lidstaat stamt uit 1995 toen internet nog in de kinderschoenen stond. Privacy rechten van mensen worden hierdoor versterkt en uitgebreid.

 

Het gaat erom dat De Happy Roedel de gegevens van klanten goed beschermt, hierbij kun je denken aan de manier van opslaan en het delen van deze gegevens. Hierdoor krijgen ook onze klanten meer inzicht hoe wij informatie verkrijgen en omgaan met persoonlijke gegevens.

De Happy Roedel legt in haar privacyverklaring uit hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor onze dienstverlening en ontwikkelingen. Onze verklaring met een aantal praktische uitgangspunten als invulling van de AVG wordt van kracht op 25 mei 2018.

 

Uitgangspunten:

 1. De Happy Roedel heeft altijd een verplicht intakegesprek om klant, uw hond(en), ons bedrijf en onze werkwijze uit te leggen. Hierdoor sluit onze dienstverlening zo goed mogelijk aan op uw situatie, wensen en voorkeuren. Een goede start is het halve werk.
 2. Zo kunnen klanten bij de intake bijvoorbeeld aangeven of ze:
  • wel/niet periodiek een nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen
  • wel/niet een digitale factuur willen ontvangen
  • wel/niet goedkeuring geven dat hun hond(en) op foto’s en filmpjes op onze sociale media mogen worden gedeeld.
 3. De Happy Roedel gebruikt verkregen informatie met toestemming van haar klanten (contactinformatie en e-mailadres) en hun hond (kenmerken gedrag en eventuele bijzonderheden van uw hond) vanuit het door de klant vooraf ingevulde en ondertekende intakeformulier en bijbehorende algemene voorwaarden. Op onze sociale media delen wij regelmatig foto’s en filmpjes van onze happy honden in de roedel;
 4. De gegevens die wij verzamelen zijn van u en wordt voor intern gebruik zorgvuldig, zo veilig mogelijk en met privacy borging vastgelegd, gebruikt en bijgehouden in een klantenlijst, bijzonderhedenlijst en in ons administratieve (facturatie)systeem Exact. Deze data is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers en administratieve gebruikers van of namens De Happy Roedel.
 5. Medewerkers/administratieve medewerkers van of namens De Happy Roedel delen klant(contact)informatie en hun hond niet met derden, tenzij wij dit in situaties zouden vragen en de klant hier toestemming voor geeft.
 6. Bovenstaande informatie wordt gebruikt en bewaard ten behoeve van onze dienstverlening. Mogelijk ben je een klant van De Happy Roedel (of geweest), hiervoor heeft De Happy Roedel ook contactgegevens bewaard. Deze gegevens kunnen wij niet verwijderen uit ons bestand omdat ze bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst. Wettelijk moet De Happy Roedel deze gegevens zeven jaar bewaren.
 7. Bij einde van de dienstverlening worden klanten binnen uiterlijk drie maanden na het niet meer gebruik maken van onze dienstverlening uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd. Mocht dit per abuis nog wel zo zijn, heb je vragen over je bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens, een wijziging in contactinformatie/voorkeuren of wil je geen e-mails met onze nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen dan stellen wij je in staat om dit eenvoudig door te geven. Stuur ons je e-mail aan:
  • [email protected]
  • Of stuur een WhatsApp-bericht of bel naar onze planningstelefoon 06-3700 2225.
 8. De Happy Roedel volgt de privacywetgeving en zal op een praktische wijze realiseren wat verder nodig mocht blijken.